پرش به


Grado / گرادو

تمامی مباحث مربوط به هدفون های گرادو اعم از معرفی محصولات ُ بررسی ها و طرح پرش و پاسخ در این انجمن انجام خواهد شد

زیر انجمن ها

GS2000

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون GS2000 به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

GS1000

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون GS1000 به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

RS2e

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون RS2e به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

PS500e

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون PS500e به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

SR80

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون SR80 به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

سایر هدفون های شرکت Grado

در این انجمن مباحث مربوط به سایر هدفون های شرکت Grado به بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت

1 موضوع 0 پاسخ
میراثی ارزشمند - دست ساز از... - آخرین ارسال توسط PCMAXHW