پرش به


IFI Audio / آي اف آي

تمامی مباحث مربوط به هدفون های IFI Audio اعم از معرفی محصولات ُ بررسی ها و طرح پرش و پاسخ در این انجمن انجام خواهد شد

زیر انجمن ها

Pro iCAN

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به امپ و دک های pro iCAN به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

iDAC 2

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به امپ و دک های iDAC 2 به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

iDSD Micro

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون iDSD Micro به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

iCAN SE

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون iCAN SE به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

1 موضوع 0 پاسخ
نقد و بررسی تخصصی امپلیفایر... - آخرین ارسال توسط PCMAXHW

NANO iDSD

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به امپ و دک های NANO iDSD به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

NANO iCAN

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به امپ و دک ها ی NANO iCAN به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

سایر امپ و دک های IFI Audio

در این انجمن مباحث مربوط به سایر امپ و دک های شرکت IFI Audio مورد بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست