پرش به


Audeze / آودیزی

تمامی مباحث مربوط به هدفون های آودیزی اعم از معرفی محصولات ُ بررسی ها و طرح پرش و پاسخ در این انجمن انجام خواهد شد

زیر انجمن ها

LCD-4

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون LCD-4 به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

LCD-3

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون LCD-3 به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

LCD-x

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون LCD-X به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

LCD-XC

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون LCD-XC به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

LCD-2

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون LCD-2 به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

سایر هدفون های شرکت Audeze

در این انجمن مباحث مربوط به سایر هدفون های شرکت Audeze به بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت

1 موضوع 0 پاسخ
صدایی غیر قابل انتظار - برن... - آخرین ارسال توسط PCMAXHW