پرش به


sennheiser / سن هایزر

تمامی مباحث مربوط به هدفون های سن هایزر اعم از معرفی محصولات ُ بررسی ها و طرح پرش و پاسخ در این انجمن انجام خواهد شد

زیر انجمن ها

HD800s

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون HD800s به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

HD800

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون HD800 به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

HD700

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون HD700 به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

1 موضوع 0 پاسخ
نقد و بررسی تخصصی هدفون اود... - آخرین ارسال توسط PCMAXHW

HD650

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون HD650 به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

HD600

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون HD600 به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

IE800

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون IE800 به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • انجمن اختصاصی

سایر هدفون های شرکت Sennheiser

در این انجمن مباحث مربوط به سایر هدفون های شرکت Sennheiser به بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.

2 موضوع 0 پاسخ
  • انجمن اختصاصی