پرش به


Shure / شر

تمامی مباحث مربوط به هدفون های شر اعم از معرفی محصولات ُ بررسی ها و طرح پرش و پاسخ در این انجمن انجام خواهد شد

زیر انجمن ها

SRH1840

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون SRH1840 به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

SRH1540

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون SRH1540 به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

SE846

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون SE846 به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

SE535

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون SE535 به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

SE215

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون SE215 به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

سایر هدفون های شرکت Shure

در این انجمن مباحث مربوط به سایر هدفون های شرکت Shure به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

1 موضوع 0 پاسخ
عملکرد افسانه ای - کمپانی ش... - آخرین ارسال توسط PCMAXHW