پرش به


Audio Technica / آودیو تکنیکا

تمامی مباحث مربوط به هدفون های آودیو تکنیکا اعم از معرفی محصولات ُ بررسی ها و طرح پرش و پاسخ در این انجمن انجام خواهد شد

زیر انجمن ها

MSR7

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون MSR7 به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

M70X

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون M70X به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

M50X

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون M50X به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

CKR10

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون CKR10 به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

سایر هدفون های شرکت Audio Technica

در این انجمن مباحث مربوط به سایر هدفون های شرکت Audio Technica مورد بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

1 موضوع 0 پاسخ
همیشه در حال گوش دادن - اود... - آخرین ارسال توسط PCMAXHW