پرش به


پخش کننده موسیقی


زیر انجمن ها

COWON / کوون


 1. P1,
 2. Plenue S,
 3. Plenue D,
 4. سایر پخش کننده های COWON

تمامی مباحث مربوط به پخش کننده های COWON اعم از معرفی محصولات ُ بررسی ها و طرح پرش و پاسخ در این انجمن انجام خواهد شد

0 موضوع 0 پاسخ
 • هیچ پستی برای نمایش نیست

Pionner / ‌پایونر


 1. XDP-100R

تمامی مباحث مربوط به پخش کننده های pionner اعم از معرفی محصولات ُ بررسی ها و طرح پرش و پاسخ در این انجمن انجام خواهد شد

0 موضوع 0 پاسخ
 • هیچ پستی برای نمایش نیست

Onkyo / اونکیو


 1. DP-X1

تمامی مباحث مربوط به پخش کننده های Onkyo اعم از معرفی محصولات ُ بررسی ها و طرح پرش و پاسخ در این انجمن انجام خواهد شد

0 موضوع 0 پاسخ
 • هیچ پستی برای نمایش نیست

Sony / سونی


 1. NW-ZX100,
 2. NW-ZX1,
 3. NW-ZX2,
 4. NW-A25,
 5. سایر پخش کننده های شرکت SONY

تمامی مباحث مربوط به پخش کننده های SONY اعم از معرفی محصولات ُ بررسی ها و طرح پرش و پاسخ در این انجمن انجام خواهد شد

0 موضوع 0 پاسخ
 • هیچ پستی برای نمایش نیست

HiFiMAN / های فای من


 1. HM901s,
 2. HM700,
 3. HN650,
 4. سایر پخش کننده های شرکت HiFiMAN

تمامی مباحث مربوط به پخش کننده های HiFiMAN اعم از معرفی محصولات ُ بررسی ها و طرح پرش و پاسخ در این انجمن انجام خواهد شد

0 موضوع 0 پاسخ
 • هیچ پستی برای نمایش نیست

Astell @ Kern / استل اند کرن


 1. AK380,
 2. AK320,
 3. AK300,
 4. AK240,
 5. AK120 II,
 6. AK100 II,
 7. AK JR

تمامی مباحث مربوط به پخش کننده های Astell & Kern اعم از معرفی محصولات ُ بررسی ها و طرح پرش و پاسخ در این انجمن انجام خواهد شد

0 موضوع 0 پاسخ
 • هیچ پستی برای نمایش نیست

انجمن عمومی

در این بخش مباحث مربوط به برند هایی که در لیست شرکت های پیش فرض فرار ندارند به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
 • انجمن اختصاصی