پرش به


Pionner / ‌پایونر

تمامی مباحث مربوط به پخش کننده های pionner اعم از معرفی محصولات ُ بررسی ها و طرح پرش و پاسخ در این انجمن انجام خواهد شد

زیر انجمن ها

XDP-100R

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به پلیر XDP-100R به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست