پرش به


Onkyo / اونکیو

تمامی مباحث مربوط به پخش کننده های Onkyo اعم از معرفی محصولات ُ بررسی ها و طرح پرش و پاسخ در این انجمن انجام خواهد شد

زیر انجمن ها

DP-X1

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به پلیر DP-X1 به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست