پرش به


SONY / سونی

تمامی مباحث مربوط به هدفون های سونی اعم از معرفی محصولات ُ بررسی ها و طرح پرش و پاسخ در این انجمن انجام خواهد شد

زیر انجمن ها

X7

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون X7 به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

XBA-Z5

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون XBA-Z5 به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

XBA-H3

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون XBA-H3 به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

XBA-300AP

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون XBA-300AP به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

MDR-100AAP

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون MDR-300AAp به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

MDR-EX750

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون MDR-EX750 به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

سایر هدفون های شرکت SONY

در این انجمن مباحث مربوط به سایر هدفون های شرکت SONY به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

2 موضوع 1 پاسخ
ساختن.باور کردن - سونی - Sony - آخرین ارسال توسط xavi