پرش به


سایر شرکت ها

در این قسمت مباحث مربوط به هدفون های سایر شرکت ها مطرح خواهند شد.

زیر انجمن ها

Logitech / لاجیتک

تمامی مباحث مربوط به هدفون های لاجیتک اعم از معرفی محصولات ُ بررسی ها و طرح پرش و پاسخ در این انجمن انجام خواهد شد

0 موضوع 0 پاسخ
 • هیچ پستی برای نمایش نیست

Philips / فیلیپس

تمامی مباحث مربوط به هدفون های فیلیپس اعم از معرفی محصولات ُ بررسی ها و طرح پرش و پاسخ در این انجمن انجام خواهد شد

1 موضوع 0 پاسخ
نقد و بررسی تخصصی هدفون اود... - آخرین ارسال توسط PCMAXHW

ٰV-moda / وی - مودا

تمامی مباحث مربوط به برند وی-مودا اعم از معرفی محصولات ُ بررسی ها و پرسش و پاسخ ها در این انجمن انجام خواد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
 • هیچ پستی برای نمایش نیست

Astell & Kern / استل اند کرن

تمامی مباحث مربوط به برند استل اند کرن اعم از معرفی محصول ُ بررسی ها و پرسش و پاسخ از طریق این تاپیک دنبال خواهد شد

0 موضوع 0 پاسخ
 • هیچ پستی برای نمایش نیست

Onkyo / اونکیو

تمامی مباحث مربوط به برند اونکیو اعم از معرفی محصول ُ بررسی ها و پرسش و پاسخ از طریق این تاپیک دنبال خواهد شد

0 موضوع 0 پاسخ
 • هیچ پستی برای نمایش نیست

Jaybird / جی برد

تمامی مباحث مربوط به برند جی برد اعم از معرفی محصول ُ بررسی ها و پرسش و پاسخ از طریق این تاپیک دنبال خواهد شد

0 موضوع 0 پاسخ
 • هیچ پستی برای نمایش نیست

Etymotic / اتیموتیک

تمامی مباحث مربوط به برند اتیموتیک اعم از معرفی محصول ُ بررسی ها و پرسش و پاسخ از طریق این تاپیک دنبال خواهد شد

0 موضوع 0 پاسخ
 • هیچ پستی برای نمایش نیست

‌BeyerDynamic / بیرداینامیک

تمامی مباحث مربوط به هدفون های برند بیرداینامیک اعم از معرفی محصول ُ بررسی ها و پرسش و پاسخ از طریف این تاپیک دنبال خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
 • هیچ پستی برای نمایش نیست

STAX / استکس

تمامی مباحث مربوط به هدفون های برند استاکس اعم از معرفی محصول ُ بررسی ها و پرسش و پاسخ از طریف این تاپیک دنبال خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
 • هیچ پستی برای نمایش نیست

Fostex / فاستکس

تمامی مباحث مربوط به هدفونهای برند فاستکس اعم از معرفی محصول ُ بررسی ها و پرسش و پاسخ از طریف این تاپیک دنبال خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
 • هیچ پستی برای نمایش نیست

BLU / بلو

تمامی مباحث مربوط به هدفون های برند بلو اعم از معرفی محصول ُ بررسی ها و پرسش و پاسخ از طریف این تاپیک دنبال خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
 • هیچ پستی برای نمایش نیست

Aurisonics / آوریسونیکس

تمامی مباحث مربوط به هدفون های برند آوریسونیکس اعم از معرفی محصولات ُ بررسی ها و پرسش و پاسخ ها از طریق این انجمن دنبال خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
 • هیچ پستی برای نمایش نیست