پرش به


امپلی فایر و داک


زیر انجمن ها

WooAudio / وو آودیو


 1. WA22,
 2. WA8,
 3. WA7,
 4. WA6,
 5. WA5,
 6. سایر امپ و دک های WooAudio

تمامی مباحث مربوط به امپ و دک های WooAudio اعم از معرفی محصولات ُ بررسی ها و طرح پرش و پاسخ در این انجمن انجام خواهد شد

1 موضوع 0 پاسخ
وو آودیو , هنر دست اساتید ا... - آخرین ارسال توسط PCMAXHW

IFI Audio / آي اف آي


 1. Pro iCAN,
 2. iDAC 2,
 3. iDSD Micro ,
 4. iCAN SE,
 5. NANO iDSD,
 6. NANO iCAN,
 7. سایر امپ و دک های IFI Audio

تمامی مباحث مربوط به هدفون های IFI Audio اعم از معرفی محصولات ُ بررسی ها و طرح پرش و پاسخ در این انجمن انجام خواهد شد

1 موضوع 0 پاسخ
نقد و بررسی تخصصی امپلیفایر... - آخرین ارسال توسط PCMAXHW

OPPO / اوپو


 1. HA-1,
 2. HA-2,
 3. سایر امپ و دک های شرکت OPPO

تمامی مباحث مربوط به هدفون های OPPO اعم از معرفی محصولات ُ بررسی ها و طرح پرش و پاسخ در این انجمن انجام خواهد شد

0 موضوع 0 پاسخ
 • هیچ پستی برای نمایش نیست

CHORD / کورد


 1. DAVE,
 2. HUGO,
 3. MOJO,
 4. سایر امپ و دک های CHORD

تمامی مباحث مربوط به امپلیفایر و دک های شرکت CHORD اعم از معرفی محصولات ُ بررسی ها و طرح پرش و پاسخ در این انجمن انجام خواهد شد

2 موضوع 0 پاسخ
نقد و بررسی تخصصی دیجیتال ا... - آخرین ارسال توسط PCMAXHW

ASUS / ایسوس


 1. Essence 3 ,
 2. Essence one MKII muses edition ,
 3. Essence one MKII,
 4. Essence STU,
 5. سایر امپ و دک های ASUS

تمامی مباحث مربوط به آمپ و دک های ASUS اعم از معرفی محصولات ُ بررسی ها و طرح پرش و پاسخ در این انجمن انجام خواهد شد

0 موضوع 0 پاسخ
 • هیچ پستی برای نمایش نیست

Bravo Audio / براوو آودیو


 1. V2,
 2. V3,
 3. سایر امپ و دک های Bravo Audio

تمامی مباحث مربوط به امپ و دک های Bravo Audio اعم از معرفی محصولات ُ بررسی ها و طرح پرش و پاسخ در این انجمن انجام خواهد شد

0 موضوع 0 پاسخ
 • هیچ پستی برای نمایش نیست

Creative / کریتیو


 1. E1,
 2. E3,
 3. E5,
 4. سایر امپ و دک های Creative

تمامی مباحث مربوط به امپ و دک های Creative اعم از معرفی محصولات ُ بررسی ها و طرح پرش و پاسخ در این انجمن انجام خواهد شد

0 موضوع 0 پاسخ
 • هیچ پستی برای نمایش نیست

سایر شرکت ها


 1. Audio Technica / اودیو تکنیکا ,
 2. Fostex / فاستکس ,
 3. JDS Labs / جی دی اس لبز,
 4. PS Audio / پی اس آودیو,
 5. Optuma Nuforce / اپتما نوفورس,
 6. TEAC / تیاک,
 7. Emotiva Audio / ایموتیوا آودیو ,
 8. Cambridge Audio / کمبریج آودیو

در این قسمت مباحث مربوط به سایر شرکت ها مطرح خواهد شد.

1 موضوع 0 پاسخ
نقد و بررسی تخصصی دیجیتال ا... - آخرین ارسال توسط PCMAXHW

انجمن عمومی

در این بخش مباحث مربوط به برند هایی که در لیست شرکت های پیش فرض فرار ندارند به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

1 موضوع 1 پاسخ
نقد و بررسی تخصصی امپلیفایر... - آخرین ارسال توسط xavi