پرش به


HiFiMAN / های فای من

تمامی مباحث مربوط به هدفون های های فای من اعم از معرفی محصولات ُ بررسی ها و طرح پرش و پاسخ در این انجمن انجام خواهد شد

زیر انجمن ها

HE1000

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون HE1000 به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

1 موضوع 0 پاسخ
انباکسینگ و بررسی پرچمدار ه... - آخرین ارسال توسط PCMAXHW

Eition X

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون Edition X به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

HE560

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون HE560 به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

HE400i

در این قسمت تمامی مباحث مربوط به هدفون HE400i به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

0 موضوع 0 پاسخ
  • هیچ پستی برای نمایش نیست

HE400s

در این انجمن تمامی مباحث مربوط به هدفون HE400s به بحث و گفتگو گذاشته خواهد شد.

1 موضوع 0 پاسخ
نقد و بررسی تخصصی هدفون اود... - آخرین ارسال توسط PCMAXHW

سایر هدفون های شرکت HiFiMAN

در این انجمن مباحث مربوط به سایر هدفون های شرکت HiFiMAN‌ به بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.

1 موضوع 0 پاسخ
هنر گوش نواز  , های-فای من... - آخرین ارسال توسط PCMAXHW